Domaine de Castell de blés - 09 53 33 30 36

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor het reserveren van verblijven in het pension Castell de Blés in Domaine de Castell de Blés 66740 Saint Génis des Fontaines.
Ze vormen het reserveringscontract tussen de eigenaren: Julia Urtado en Romain Teboul en de gast van een verblijf in bed and breakfast.
De eigenaren doen er alles aan om onze gasten een warm welkom te geven, een aangenaam verblijf te garanderen en hun kennis van de regio te vergroten.
Aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden verkregen na betaling van de aanbetaling.
De huidige verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd.

DUUR:
Dit contract ondertekend door de klant wordt afgesloten voor een bepaalde duur. In geen geval mag de klant enig recht op verblijf in het pand claimen, tenzij de eigenaar daarmee instemt.

PRIJZEN :
De prijzen op deze site zijn prijzen in € BTW inbegrepen per kamer en per nacht, voor het aantal personen en voor de gekozen datum. Ontbijt is bij de prijs inbegrepen. De toeristenbelasting wordt bovendien vermeld bij het factureren van het saldo. Onze tarieven en aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeken en kunnen niet worden verlengd voor toekomstige boekingen. De voorwaarden, prijzen en niet-contractuele aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

RESERVERING:
Elke reservering gaat vergezeld van een schriftelijke bevestiging aan de klant (post of post) of de klant en de betaling van een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van het verblijf, met een minimum van één nacht per geboekte kamer. De aanbetalingen worden niet terugbetaald en kunnen op de dag van vertrek worden afgetrokken van de totale factuur. De aanbetalingen moeten uiterlijk 7 dagen na het reserveringsverzoek zijn betaald en zullen bij ontvangst worden verzilverd. De reservering wordt geregistreerd en bevestigd vanaf de ontvangst van de aanbetaling. De betaling van de aanbetaling impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

BETALINGSVOORWAARDEN:
Contante betaling, ANCV-vakantievouchers, per cheque of overschrijving. Bankkaarten worden niet geaccepteerd.

Bankcheque – bank gedomicilieerd in Frankrijk (betaalbaar aan Castell de Blés).
Bankoverschrijving – (uitsluitend in euro’s) vanwege Castell de Blés (RIB op aanvraag). Overdrachtkosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.
Het saldo van het verblijf wordt aan het einde van het verblijf betaald en eventuele consumpties en extra diensten die niet in dit contract zijn vermeld.

WIJZIGING EN ANNULERING VAN DE RESERVERING:
Elke wijziging en gedeeltelijke of volledige annulering van de boeking door de klant moet het onderwerp zijn van een verzoek rechtstreeks bij onze vestiging, hetzij per post of per e-mail contact@castelldebles.fr
Deze aanvraag tot wijziging of annulering is alleen van kracht als Castell de Blés uw aanvaarding per post of e-mail heeft bevestigd.

Bij annulering meer dan 30 dagen vóór de aankomstdatum, wordt het betaalde bedrag op het moment van reserveren terugbetaald.
Als de annulering minder dan 30 dagen vóór de aankomstdatum plaatsvindt, wordt de aanbetaling van 25% behouden. Als de klant dat wenst, kan hij worden verplaatst naar een ander verblijf voor een periode van 6 maanden.
Als de annulering plaatsvindt minder dan 20 dagen vóór de datum van aankomst, of in het geval van een no-show, of als de klant zijn verblijf verkort, behoudt het Castell de Blés zich het recht voor om het totale bedrag van de reservering te factureren en op te eisen of in te trekken. gepland verblijf inclusief reservering van extra bestelde diensten (lunchpakketten, massages …).
Als Castell de Blés voor het begin van het verblijf de reservering annuleert, moet hij zijn klant hiervan per e-mail of per e-mail op de hoogte brengen. De klant krijgt direct de reeds betaalde bedragen terug.

AANSPRAKELIJKHEID
De klant verklaart te zijn gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering die zijn verantwoordelijkheid en die van zijn gezin dekt.
Kinderen evolueren binnen het domein onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun ouders. Het gebruik van het zwembad is voor risico van de klanten.
De klant stemt ermee in om de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat te maken en om elke mogelijke aantasting waarvan het verantwoordelijk zou kunnen zijn, te verklaren en financieel te aanvaarden.
Castell de Blés wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies, schade aan persoonlijke bezittingen en / of schade aan of verwonding aan eigendommen of personen op het onroerend goed, ongeacht de oorzaak.
De kluis van het Castell de Blés staat ter beschikking van de huurders die dit wensen.
In het geval van vergeetachtigheid in de kamer aan het einde van het verblijf, kunnen de effecten op verzoek en op zijn kosten naar de betrokkene worden gestuurd.

TIJDSTIP VAN AANKOMST
De klant moet zichzelf presenteren op de dag van zijn reservering van 17.00 uur tot 20.00 uur. Gelieve dit van tevoren aan te geven als u buiten deze uren arriveert, zodat wij u kunnen ontvangen.

TIJD VAN START
Op de dag van vertrek dienen de kamers om 12:00 uur te zijn verlaten.

VERANDERING VAN KAMERS
Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige compensatie, behoudt Castell de Blés zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer te vervangen door een kamer met dezelfde capaciteit of een hogere capaciteit. In een dergelijk geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

CAPACITEIT
Dit contract is voor een specifiek aantal mensen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om extra klanten te weigeren. Deze weigering kan niet worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk op initiatief van de eigenaar. In geval van vertrek van de klant, kan geen restitutie worden overwogen.

ONTBIJT
Het ontbijt wordt alleen tot 12 uur in de woonkamer of op het terras geserveerd.

DIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de weigering om de dieren en de eigenaars ervan te accepteren door het Castell de Blés, niet worden gelijkgesteld met een wijziging of een breuk van het contract op initiatief van de eigenaar. Zodat er in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.

KUNSTEN VAN HET LEVEN EN GEBRUIK VAN DE PLAATSEN
Respect voor een bepaalde levensstijl is van alle gasten vereist om de rust van de plaats en het comfort van alle inzittenden te verzekeren. De klant gaat akkoord met de richtlijnen van de etiquette die in de kamers en in deze algemene verkoopvoorwaarden verschijnen.
Daarnaast wordt er gevraagd om niet te roken in de kamers of ramen. Alle kamers van het pension (slaapkamer, woonkamer, bibliotheek …) zijn volledig rookvrij.
Privé feesten worden niet aan de gasten ter beschikking gesteld.
Glazen glazen zijn verboden in de buurt van het zwembad.
Elke oneerbiedige houding ten opzichte van andere gasten en / of faciliteiten kan resulteren in de onmiddellijke annulering van de boeking.
Alleen gasten die in Castell de Blés verblijven, mogen gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en het zwembad.
Bedankt dat je niets in het toilet gooit (behandelingsinstallatie). Dank u ook voor het niet gebruiken van de handdoeken voor het verwijderen van de make-up of het schoonmaken van de schoen (schoonmakende katoenen en polijstaccessoires worden gratis verstrekt).
De klant stemt ermee in om de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat te houden en om elke mogelijke aantasting waarvan het verantwoordelijk zou kunnen zijn, te verklaren en financieel te aanvaarden.
zwembad
De eigenaren herinneren hun gasten aan het gebrek aan toezicht op het zwembad.
Het zwembad is geopend van 08:30 tot 22:00 uur. Vanaf 22.00 uur is het zwembad niet toegankelijk, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent met Castell de Blés. Het zwembaddeksel is gesloten.
Het zwembad is alleen gereserveerd voor familieleden en gasten die in Castell de Blés verblijven.
Het gebruik van het zwembad door kinderen valt onder de volledige supervisie en verantwoordelijkheid van hun ouders.
Het wordt geadviseerd aan elke gebruiker van het zwembad om te worden gedekt door een verdedigings- en regresverplichting voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
De eigenaren wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeluk of verdrinking.

PROMOTIE-AANBIEDINGEN
Het Castell de Blés kan verplicht worden om promotie-aanbiedingen te doen op zijn website, betreffende accommodatie op een specifieke datum of periode, waarvoor geen annulering mogelijk is (artikel L121-20-4 van de code van consumptie). De aanbiedingen van het Castell de Blés zijn niet cumulatief.

COMPUTEN EN VRIJHEID
In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens over u. Castell de Blés verbindt zich ertoe de informatie die aan andere bedrijven of organisaties wordt doorgegeven niet door te geven.

GESCHIL
Dit contract valt onder het Franse recht.
Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding kan geven, betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de beëindiging ervan, de gevolgen ervan en de gevolgen daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder common law-voorwaarden.